El recorregut dels meus impostos

1. La recaptació local

Es realitza a través d'impostos directes, principalment l'IBI, i de taxes del municipi.

2. Altres fonts d'ingressos

Els diners recaptats localment es complementa amb les transferències de l'Administració General de l'Estat i de la Generalitat Valenciana, que són els encarregats de recaptar altres ingressos com l'IVA i l'IRPF.

3. En què s'empra?

L'Ajuntament utilitza el pressupost municipal per mantenir els serveis públics i les infraestructures de la ciutat.

Ingressos i despeses a l'Ajuntament de Silla

Any

Dades pressupostàries al

 • Total Executat
  • Ingressos

  • Despeses

 • Total Pressupostat
  • Ingressos

  • Despeses

Indicadors pressupostaris

El càlcul dels indicadors utilitza les xifres d'execució per als anys en què la liquidació està tancada, o el pressupost aprovat en cas contrari.

Fonts de les dades

Nota

 • Els ingressos i despeses mostrats inclouen únicament l'Ajuntament de Silla.
 • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2018. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.