← Cultura

Ponència de Cultura

Any

Pressupostat
Drets reconeguts
Pressupostat
Drets reconeguts
Subtotal no financer
Pressupostat
Drets reconeguts
Subtotal financer
Pressupostat
Drets reconeguts

Descarrega la taula de Com es gasta? en CSV o Excel

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses mostrats inclouen únicament l'Ajuntament de Silla.
  • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2017. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.