Any

Pressupostat
Drets reconeguts
Pressupostat
Drets reconeguts
Subtotal no financer
Pressupostat
Drets reconeguts
Subtotal financer
Pressupostat
Drets reconeguts

Descarrega la taula de Com es gasta? en CSV o Excel

Fonts de les dades

Nota

  • Els ingressos i despeses mostrats inclouen únicament l'Ajuntament de Silla.
  • L'ajust de la inflació es fa l'1 de gener de 2017. La taxa d'inflació anual és la mitjana de la taxa interanual dels dotze mesos de l'any.